Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki perustuu yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Omaishoidon tuki ja lomitus on mahdollista järjestää joko asiakkaan kotona tai Harmoniakorttelin ryhmäkodeissa.

Ota yhteyttä