Hoiva- ja tukipalvelut

Lämminhenkistä hoivaa ja huolenpitoa

Hoiva- ja tukipalvelujemme tavoitteena on tukea asiakkaiden toimintakykyä ja arjessa selviytymistä. Deboran palvelut räätälöidään aina asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisiksi ja ammattitaitoiset auttajamme ovat käytettävissä tarvittaessa jopa ympäri vuorokauden. Hoiva perustuu yhdessä asiakkaan kanssa laadittuun palvelusuunnitelmaan, jossa huomioidaan asiakkaan omat voimavarat.

Palvelussamme korostuu kuntouttava työote, jolla pyritään edistämään asiakkaan toimintakykyä ja mahdollistamaan itsenäinen elämä. Joustava ja mutkaton asiakaspalvelu säästää aikaa ja välttää jonottamiselta. Kotihoito ja kotisairaanhoito pohjautuvat aina palvelusuunnitelmaan ja palveluiden vaikuttavuuden seurantaan. Palvelutarpeen arviointi tapahtuu moniammatillisessa yhteistyössä asiakkaan ja läheisten kanssa. Myös lääkäripalvelut ovat asiakkaidemme ulottuvilla. Hoivakäynnit voivat olla kertaluontoisia tai säännöllisesti toistuvia, lyhyitä tai pitkäkestoisempia auttamiskäyntejä.

Ota yhteyttä