Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

SUOSTUMUS ASIAKASTIETOJEN KERÄÄMISEEN, KÄSITTELYYN JA KÄYTTÖÖN

Debora Oy (Y-tunnus: 1906667-5) tallentaa henkilötietoja asiakkuudenhallintajärjestelmäänsä asiakassuhteen hoitoa ja ylläpitämistä, toimitusta, kontaktointia ja kohdennettuja markkinointi- sekä erillisiä potentiaalisten asiakkaiden myyntitoimia varten.

Debora Oy ei myy tai luovuta tietoja toimintansa ulkopuolisille tahoille.

Henkilötietojen käsittelyn sisältö ja rekisteröidyn oikeudet on luettavissa kokonaisuudessaan tietosuojaselosteesta.

Tallennettavat tiedot:

Etunimi / sukunimi
Henkilötunnus
Yritys tai muu yhteisötunniste
Y-tunnus
Laskutusosoite
Toimitusosoite
Postiosoite ja kohteen osoite
Puhelinnumero
Sähköposti
Kiinnostuksen kohteena olevan palvelun tiedot, tarjoukset, keskustelut sekä hintatiedot
Myydyn palvelun tiedot sekä hintatiedot

Tietojen käyttö:

Laskutukseen ja perintätoimiin
Asiakassuhteen kokonaisvaltaiseen ylläpitoon ja hoitoon
Kaupan tekoon ja toteutukseen
Sopimusten yksilöityjen ehtojen täyttymiseen
Toimitukseen
Takuuasioihin
Tiedottamiseen ja viestintään
Markkinointitoimiin:

– suoramarkkinointi: sähköposti, tekstiviesti, kirje, puhelu
– Kampanjat sisältäen arvonnat
– Tapahtumakutsut
– Tiedottaminen ja viestintä

Myyntitoimiin

– Kontaktointi
– Uuspalvelutarjonta
– Tarjous
– Tilaus
– Toimitus

Analytiikkaan

– Markkinoinnin kohdentamisen osalta
– Myynnin toimien osalta
– Sisäinen raportoinnin ja tilastoinnin osalta
– Yrityksen kehittäminen kokonaisuudessaan

Luovutukset:

Debora Oy luovuttaa tietoa organisaationsa ulkopuolelle vain perustellusta ja liiketoiminnan kannalta välttämättömästä syystä.

  • Viranomaiset erillisellä pyynnöllä siltä osin, kuin pyyntöön on yksilöity
  • Julkisen tahon sosiaalipuolen toimijat erillisellä pyynnöllä siltä osin, kuin pyyntöön on yksilöity
  • Perintätoimisto siltä osin, kuin se sopimuksen toteutumiseksi on tarpeellista
  • Tilitoimisto siltä osin, kuin taloudellisen seurannan osalta on tarpeellista

Luovutettavan tiedon osalta Debora Oy:llä on voimassa olevat ja kirjalliset sopimukset luovutuksen vastaanottavien tahojen kanssa luovutettavan tiedon asianmukaisesta käytöstä henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) perusteella.

Debora Oy ei luovuta tietoja EU alueen ulkopuolelle tai toimintansa ulkopuolelle eikä myy asiakasrekisterissä olevia tietoja.

Käsittely:

Debora Oy:n osalta henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) perusteella lakien ja asetusten mukaista huolellisuutta ja periaatteita noudattaen. Henkilötietoja käsittelee vain työtehtäviensä osalta vaaditut henkilöt tai tahot, jotka Debora Oy on työnjohdollisesti ohjannut asioita hoitamaan. Henkilötietojen käsittelijöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus kaiken käsittelemänsä tiedon osalta.

Päiväys: 31.8.2018

Lataa ehdot